Werken waar je wilt
Mark Putting, Advocaat at DVDW
woensdag 10 augustus 2022
Human Resources

Gaan we op de warmste dag van het jaar thuiswerken (want: korte broek) of juist naar kantoor (want: airco)? Deze keuzemogelijkheid komt voor veel werknemers dichterbij, aangezien de Tweede Kamer op 5 juli j.l. de gewijzigde ‘Wet werken waar je wilt’ heeft aangenomen. (Zie Wet werken waar je wilt)

Deze gewijzigde versie houdt in dat een werkgever een verzoek tot thuiswerken moet overwegen, daarbij alle omstandigheden van het geval in aanmerking moet nemen en het verzoek moet inwilligen als de belangen van de werkgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid kunnen wijken. De rechter kan deze toets achteraf beoordelen. Dit kan dus een individuele toets worden die per werknemer of per team anders kan uitpakken (want de belangen kunnen per werknemer of per team anders zijn).

De wet moet nog wel behandeld worden door de Eerste Kamer.

Ik ben zelf overigens vandaag gewoon naar kantoor gegaan vanwege de airco en natuurlijk een beetje vanwege het uitzicht.

Deel