Verruiming betaalpauze bijzonder uitstel van betaling (corona)
Marco Zimmerman van Mazars
dinsdag 11 oktober 2022
Financial Services

Op 4 oktober 2022 is een besluit van Financiën gepubliceerd op basis waarvan het mogelijk is om voor ondernemers – die het nodig hebben – tijdelijk een betaalpauze te kunnen aanvragen. Deze mogelijkheid was er al voor drie maanden maar is nu verruimd naar maximaal zes maanden.

Om hiervoor in aanmerking te komen wordt de ondernemer gevraagd om een schriftelijk gemotiveerd verzoek in te dienen waaruit de aflossingsproblematiek blijkt.

Daarnaast geldt als voorwaarde dat de reguliere betalingsverplichtingen (zoals de maandelijkse afdracht omzetbelasting en loonheffingen) vanaf 1 april 2022 zijn nagekomen.

Een ondernemer kan slechts eenmaal om een betaalpauze verzoeken.

Het gebruikmaken van een betaalpauze zal leiden tot hogere maandtermijnen en meer te betalen invorderingsrente.

Check hier het bericht bij bij de Belastingdienst.

Deel