Na de TVL nu de TEK
Marco Zimmerman van Mazars
maandag 14 november 2022

De TEK staat voor de regeling Tegemoetkoming EnergieKosten (TEK) voor energie intensieve mkb-bedrijven; het kabinet heeft de volgende details bekend gemaakt.

De doelgroep

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Energiekosten moet een ondernemer aan de volgende eisen voldoen:

  1. Het mkb bedrijf voldoet aan de Europese mkb-definitie.
  2. Het mkb bedrijf staat ingeschreven bij het Handelsregister.
  3. Het mkb bedrijf verbruikt jaarlijks tenminste 5000m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit.
  4. Het betreft een energie-intensief mkb bedrijf waarbij minimaal 12,5% van de omzet bestaat uit energiekosten.

MKB-onderneming

Deze EU-definitie van een mkb-onderneming wordt ook gehanteerd bij de TVL-regeling. Het moet gaan om een onderneming met minder dan 250 werknemers en waarvan de jaaromzet minder bedraagt dan € 50 miljoen of het balanstotaal minder is dan € 43 miljoen euro. De onderneming is zelfstandig en de voornoemde criteria zijn van toepassing op de totale onderneming inclusief partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Hoogte subsidie

De TEK-subsidie is 50% van de kostenstijging van het energieverbruik. Wel moet de kostenstijging hoger zijn dan de drempelprijs; dat is € 1,19/m³ voor gas en € 0,35/kWh voor elektriciteit.

De maximale subsidie is € 160.000.
De ondernemer krijgt maximaal 50% van de totale energiekostenstijging (boven de drempelprijs).

RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gaat deze regeling uitvoeren (de RVO voert ook de TVL uit).
De regeling is (met terugwerkende kracht) van toepassing over het hele jaar 2023 en de laatste 2 maanden van 2022.
Ondernemers kunnen naar verwachting in het tweede kwartaal van volgend jaar hun eerste aanvraag doen. Het kabinet kijkt nog naar maatregelen om de maanden tot openstelling van de regeling te overbruggen. 
Het kabinet zal een beroep doen op ondernemers om alleen steun aan te vragen als het écht nodig is.

Belastingdienst

Bedrijven met liquiditeitsproblemen kunnen ook een verzoek om belastinguitstel indienen bij de Belastingdienst. Daarbij kan gebruik gemaakt voor het al versoepelde beleid; bij het verlenen van belastinguitstel gaat het om individueel maatwerk.

De regeling is nog niet gepubliceerd; de details worden verder uitgewerkt.

Deel