Ministerraad stemt in met wetsvoorstel verplichte certificering voor uitzendbureaus
NBBU.nl
donderdag 15 december 2022
Human Resources

De Ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel verplichte certificering voor uitzendbureaus. Het wetsvoorstel is bedoeld om malafide uitzendbureaus tegen te gaan en een gelijk speelveld te bevorderen. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven haast te willen maken met invoering van het wetsvoorstel.

Certificering

De certificeringsplicht geldt straks voor alle ondernemingen die in of naar Nederland arbeidskrachten uitlenen. Het is de bedoeling dat zij in 2024 een certificaat moeten aanvragen. Hiertoe wordt volgend jaar een nieuwe organisatie opgericht die vanaf de zomer van 2024 certificaten uitgeeft.

Om te zorgen dat uitleners zo vroeg mogelijk een certificaat aanvragen, worden ze via een ingroeimodel gestimuleerd om voor 1 augustus 2024 een certificaat aan te vragen. Daarvoor moet het uitzendbureau voldoen aan de eisen voor het certificaat.

Het verplichte certificeringsstelsel is een van de belangrijkste aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten van Emile Roemer. Zodra het stelsel van kracht is, zal elke onderneming die zonder certificaten arbeidskrachten, waaronder arbeidsmigranten, beschikbaar stellen, een boete krijgen.

Ook inleners die uitzendkrachten van niet-gecertificeerde bureaus inlenen, kunnen een boete krijgen. De Arbeidsinspectie gaat handhaven op de certificeringsplicht en wordt hiertoe vanaf 2023 uitgebreid.

Nu de Ministerraad akkoord is met het voorstel gaat het voor advies naar de Raad van State. Daarna zal het in het voorjaar van 2023 naar de Tweede Kamer gaan.

Deel