Kilometervergoeding gaat omhoog
Marco Zimmerman bij Mazars
woensdag 21 september 2022
Financial Services

De kilometervergoeding gaat omhoog naar € 0,21

De belastingvrije kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer wordt verhoogd en zal met ingang van 1 januari a.s. € 0,21 per kilometer bedragen.

Deze vergoeding kan zowel betaald worden voor zakelijke kilometers als voor het woon-werkverkeer.

De vergoeding van reiskosten is gericht vrijgesteld en dergelijke vergoedingen gaan daarom in principe niet ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Belangrijk daarbij is overigens wel dat aan de voorwaarden van deze gerichte vrijstelling wordt voldaan.
Dat betekent met name dat het aantal gereden kilometers onderbouwd moet kunnen worden. Meestal gebeurt dat d.m.v. een kostendeclaratie van de werknemer, waarbij de werkgever de afstand controleert aan de hand van bijvoorbeeld Google Maps. Belangrijk is daarbij dat de adressen op de declaratie staan.
Aandachtspunt is dat deze fiscale verhoging niet automatisch doorwerkt naar het arbeidsrecht. Immers, vaak zal een bedrag van € 0,19 zijn afgesproken. Ook in cao’s wordt dit bedrag vaak genoemd. Een aandachtspunt dus.

  • Verhoging = hard nodig vanwege de gestegen benzineprijzen. Zal nog steeds niet kostendekkend zijn. Aanvullen kan met extra brutobedrag of nettobedrag via de vrije ruimte van de WKR.
  • De vergoeding is al sinds 2006 hetzelfde en nooit gewijzigd.
  • Deze verhoging was reeds in de voorjaarsnota aangekondigd (en is 1 jaar naar voren geschoven)

Deel