Dga’s en bv’s betalen flink mee aan koopkrachtpakket
rendement.nl
dinsdag 6 september 2022
Financial Services

Het kabinet heeft naar verluidt een miljardenpakket samengesteld om de koopkracht te stutten. Zo zou het minimumloon omhooggaan en daalt het tarief in box 1 van de inkomstenbelasting. De rekening komt vooral bij ondernemingen terecht: het lage tarief in de vennootschapsbelasting (VPB) zou namelijk in één keer van 15% naar 19% gaan.

De regering komt traditioneel op Prinsjesdag met de plannen voor volgend jaar. Bij het maken van de huidige begroting staat het kabinet onder druk om iets te doen om de koopkracht te verbeteren. Dat is ook gelukt, zo lieten de bewindslieden weten. Maar over de inhoud van dit miljardenpakket lieten zij zich na afloop van een marathonoverleg niet uit. Niettemin is de inhoud al deels uitgelekt, al zijn nog veel belangrijke details onbekend en kunnen er nog veel meer plannen uit het Prinsjesdag-koffertje komen.

Minimumloon stijgt, aanpassing inkomstenbelasting

Om de koopkracht vooruit te helpen zou het kabinet per 2023 verschillende maatregelen willen nemen. Zo zou het minimumloon in één keer met 10% stijgen. In de berichtgeving is onduidelijk of deze verhoging in de plaats komt van de geplande verhoging van 7,5% in drie stappen. Maar het lijkt niet logisch dat er bovenop een stijging van 10% nog eens 7,5% bijkomt.
Verder zou het plan zijn om het tarief in de eerste schijf van box 1 van de inkomstenbelasting te verlagen. Wel moet nog blijken welke verlaging er precies in het vat zit. Momenteel ligt de grens van de eerste schijf op een inkomen van € 35.472, met een tarief van 9,42%. Ook de arbeidskorting, een heffingskorting voor werkenden, gaat omhoog. Daarnaast blijven de belastingmaatregelen die de impact van de stijgende brandstofprijzen moeten dempen van kracht. Zo loopt de accijnsverlaging op benzine en diesel door tot 1 juli 2023. De BTW-verlaging op energie zou wel geschrapt worden, maar de korting op de energiebelasting zou wel overeind blijven.

Laag VPB-tarief omhoog vanaf 2023

Zo’n omvangrijk koopkrachtpakket kost de schatkist aardig wat geld. Daarom staan er naar verluidt ook belastingingrepen op de rol die geld moeten opleveren. De meest in het oog springende is het verhogen van het lage VPB-tarief van de huidige 15% naar 19%. Zeker omdat in de Voorjaarsnota al is aangekondigd dat de winstgrens waarvoor dit lage tarief geldt per 2023 weer daalt van de huidige € 395.000 naar € 200.000. De afgelopen jaren is het lage VPB-tarief juist afgebouwd van 20% naar 15%.
Verder wil het kabinet volgens mediaberichten geld ophalen met onder meer deze plannen:

  • Verhoging van het algemene tarief in box 3 van de inkomstenbelasting, mogelijk van 31% naar 34%.
  • Afschaffen van de zogeheten doelmatigheidsmarge bij het bepalen van het gebruikelijk loon (toolbox) van de directeur-grootaandeelhouder (dga). De dga mag nu het gebruikelijk loon op 75% van het salaris van iemand in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ stellen. Dat zou dan 100% worden.
  • Snellere afbouw van de zelfstandigenaftrek. Het pad voor de afbouw van dit voordeel voor zelfstandig ondernemers is de afgelopen tijd al diverse keren aangepast.
  • Hogere belasting voor ondernemingen die zich bezighouden met de winning van olie en gas.

Financiering pakket volgt lijn Voorjaarsnota

Ondernemingen, vermogende Nederlanders en dga’s lijken dus de belastingrekening gepresenteerd te krijgen voor het steunen van de koopkracht. Daarmee volgt het kabinet de lijn die in de Voorjaarsnota is ingezet. Zoals gezegd is daarin bepaald dat de winstgrens voor het lage VPB-tarief omlaaggaat. Ook wordt de genoemde doelmatigheidsmarge voor het gebruikelijk loon vanaf 2023 al verlaagd van 25% naar 15%. Daarnaast kunnen houders van een aanmerkelijk belang zich opmaken voor een hoger toptarief in box 2 van de inkomstenbelasting. Sinds het verschijnen van de Voorjaarsnota is er bovendien nog een langverwacht rapport uitgekomen over de vermogensongelijkheid in Nederland. Naar aanleiding daarvan klonk ook de roep om vermogen zwaarder te belasten.

Deel