De thuiswerkvergoeding gaat omhoog
Nibud.nl
donderdag 1 september 2022
Human Resources

Naar aanleiding van Kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën het volgende geantwoord over de hoogte van de thuiswerkvergoeding die momenteel € 2,00 per thuiswerkdag bedraagt en belastingvrij kan worden betaald aan werknemers.

“De berekening van het Nibud van augustus 2021 is gebruikt bij invoering van de onbelaste thuiswerkvergoeding. In de wet is vastgelegd dat dit bedrag vervolgens jaarlijks wordt geïndexeerd aan de hand van de tabelcorrectiefactor. Daarmee wordt rekening gehouden met de inflatie. Dit zal bij de onbelaste thuiswerkvergoeding voor het eerst per 1 januari 2023 plaatsvinden. De tabelcorrectiefactor komt naar verwachting uit op 1,063, waardoor de vrijstelling per 1 januari 2023 – zonder rekening te houden met eventuele afronding – verhoogd zal worden naar € 2,13.”

Aan het eind van het jaar wordt (zoals ieder jaar) de Bijstellingsregeling gepubliceerd en zullen we definitief weten wat het nieuwe bedrag gaat worden.

Wat je wel moet weten

Voor eenzelfde werkdag kan niet tegelijkertijd een thuiswerkkostenvergoeding en een vaste onbelaste vergoeding (woon-werkverkeer) van toepassing zijn.

Indien uw werknemer een deel van de dag thuiswerkt en het andere deel op een vaste werkplek werkt kan maar één van de vrijstellingen worden toegepast. Of de gerichte vrijstelling voor de thuiswerkkostenvergoeding, of de gerichte vrijstelling voor reiskosten voor het woon-werkverkeer. Als op een dag waarvoor een thuiswerkvergoeding wordt verstrekt ook een zakelijke reis (niet zijnde woon-werkverkeer) wordt verricht, kan zowel de vrijstelling voor thuiswerken als de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding worden toegepast.

Deel