NBBU.nl Stippensioen.nl
maandag 15 mei 2023
Nieuw pensioen
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen. Hierin is opgenomen dat de wachttijd voor het opbouwen van pensioen vervalt. Dit betekent dat de wachttijd van 8 weken bij het StiPP Pensioen vervalt per 1 juli 2023. Deze...
NBBU.nl
donderdag 16 februari 2023
Ukraine
Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn er veel Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Met hun komst zijn ook veel vragen ontstaan of en onder welke voorwaarden Oekraïners in Nederland mogen werken. Sinds 1 april 2022 kunnen Oekraïners die vallen onder de...
NBBU.nl
zaterdag 24 december 2022
akkoord uitzendcao
De NBBU en ABU hebben maandag een akkoord bereikt met de vakbonden FNV, CNV en De Unie over een nieuwe Cao voor uitzendkrachten. Daarin zetten de partijen opnieuw een flinke stap richting gelijkwaardige beloning van uitzendkrachten. De NBBU is daarnaast...
NBBU.nl
donderdag 15 december 2022
Certificering-2
De Ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel verplichte certificering voor uitzendbureaus. Het wetsvoorstel is bedoeld om malafide uitzendbureaus tegen te gaan en een gelijk speelveld te bevorderen. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven haast te willen maken met...
Marco Zimmerman van Mazars
maandag 14 november 2022
tuinbouw tek
De TEK staat voor de regeling Tegemoetkoming EnergieKosten (TEK) voor energie intensieve mkb-bedrijven; het kabinet heeft de volgende details bekend gemaakt. De doelgroep Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Energiekosten moet een ondernemer aan de volgende eisen voldoen:...
Marco Zimmerman van Mazars
maandag 10 oktober 2022
uitstel belasting
Op 4 oktober 2022 is een besluit van Financiën gepubliceerd op basis waarvan het mogelijk is om voor ondernemers – die het nodig hebben – tijdelijk een betaalpauze te kunnen aanvragen. Deze mogelijkheid was er al voor drie maanden maar...